Skip to main content

Išvedimas į ekraną

M.Gzegozevskis...About 1 minGo programavimo kalbaGo

Darbui su teksto išvedimu į ekraną naudojamas fmt paketas

Trys pagrindinės funkcijos su teksto išvedimui į ekraną:

 • fmt.Print(), spausdiname vienoje eilutėje
 • fmt.Println(), spausdiname vienoje eilutėje ir pereiname į kitą
 • fmt.Printf(), spausdiname ir galime naudoti formatavimo žymes išvedant tekstą
 Pavyzdys 1. ekrane išvedamas tekstas vienoje eilutėje
 
 fmt.Print("Hello, ")
 fmt.Print("World!")
 // Ekrane išves vienoje eilutėje: Hello World!
 
 Pavyzdys 2. Kintamųjų spausdinimas
 
 name := "John" 
 fmt.Print(name) // išves į ekraną John
 
 Pavyzdys 3. ekrane spausiname kelias reikšmes iš karto
 
 name := "John" 
 fmt.Print("Name: ", name) // išves į ekraną  Name: John
 
 Pavyzdys 4. ekrane spausdiname kelias reikšmes iš karto iš naujos eilutės
 
 currentSalary := 50000
 fmt.Println("Hello")
 fmt.Println("World!")
 fmt.Println("Current Salary:", currentSalary)
 // Ekrane bus išvestas tekstas
 Hello
 World!
 Current Salary: 50000 
 
 Pavyzdys 5. ekrane spausdiname tekstą naudojant formatavimo žymes
 
 currentAge := 21 
 fmt.Printf("Age = %d", currentAge) 
 // Ekrane bus išvestas tekstas Age = 21
 // %d reiškia sveikąjį skaičių į kurio vietą bus įrašytas parametras currentAge  

Daugiau žymių arba parametrų tipų:

 • integer %d
 • float %g
 • string %s
 • bool %t

Pavyzdys float reikšmės išvedimui naudojame %g:

package main
import "fmt"

func main() {
 var number annualSalary = 65000.5
 fmt.Printf("Annual Salary: %g", annualSalary)
}

Ekranas bus išvestas rezultatas:

Annual Salary: 65000.5

Pavyzdys naudojant kelis parametrus %s ir %d:

package main
import "fmt"

func main() {
 var name = "John"
 age := 23
 fmt.Printf("%s is %d years old.", name, age)
}

Ekrane bus išvestas rezultatas:

John is 23 years old.
Comments
 • Latest
 • Oldest
 • Hottest
Powered by Waline v2.15.8