Skip to main content

Įvedimas iš klaviatūros

M.Gzegozevskis...About 2 minGo programavimo kalbaGo

Darbui su įvedimu iš klaviatūros naudojamas fmt paketas

Trys pagrindinės funkcijos teksto įvedimui iš klaviatūros:

 • fmt.Scan(), nuskaitomas žodis
 • fmt.Scanln(), nuskaitoma eilutė
 • fmt.Scanf(), nuskaitome su formatu

Pavyzdys naudojant scan funkciją:

package main
import "fmt"

func main() {
 var name string

 // nuskaitoma reikšmė vardas
 fmt.Print("Enter your name: ")
 fmt.Scan(&name)

 fmt.Printf("Name: %s", name)
}

Ekrane bus išvestas tekstas:

Enter your name: Rosie
Name: Rosie

Įvedūs visą sakinį su keliais žodžiais, ekrane su Scan() funkcija bus išvestas tik pirmas žodis:

package main
import "fmt"

func main() {
 var language string
 // nuskaitoma reikšmė vardas
 fmt.Print("Enter your favorite language: ")
 fmt.Scan(&language)
 fmt.Printf("Favorite Language: %s", language)
}

Ekrane bus išvestas tekstas:

Enter your favorite language: Go Programming
Favorite Language: Go

Jeigu reikia skaityti keletą žodžių galime naudoti tą pačią Scan() funkciją:

package main
import "fmt"

func main() {

 var name string
 var age int
  
 // Nuskaitomas vardas ir amžius 
 // galima įvesti po vieną arba iš karto abu name ir age kintamuosius atskiriant tarpu
 fmt.Println("Enter your name and age:")
 fmt.Scan(&name, &age)
 fmt.Printf("Name: %s\nAge: %d", name, age)
} 

Ekranas bus išvestas tekstas perkelaint skaičių į naują eilutę jeigu spausime enter mygtuką po pirmo įvesto simbolio:

Enter your name and age:
Maria
27
Name: Maria
Age: 27

Jeigu įvedimo metu mes nurodysime abi reikšmes tada ekrane bus išvestas tekstas:

Enter your name and age:
Maria 27
Name: Maria
Age: 27

Jeigu reikia, kad būtų skaitoma visa eilutė, tada galima naudoti Scanln() funkciją:

package main
import "fmt"

func main() {
 var name string
 var age int
 
 fmt.Println("Enter your name and age:")
 fmt.Scanln(&name, &age)
 fmt.Printf("Name: %s\nAge: %d", name, age)
}

Ekrane bus išvestas tekstas jeigu spausime enter mygtuką po pirmo įvesto simbolio:

Enter your name and age:
Maria
Name: Maria
Age: 0

Kad išvengti šio efekto galima naudoti Scanln() funkciją ir įvesti visą sakinį atskiriant žodžius tarpais. Ekrane bus išvestas tekstas:

Enter your name and age:
Maria 27
Name: Maria
Age: 27

Scanf() funkcija naudojama nuskaityti įvestį su formatu. Pavyzdys:

package main
import "fmt"

func main() {
 var name string
 var age int

 // nuskaitomas vardas ir amžius nurodant formatą
 fmt.Println("Enter your name and age:")
 fmt.Scanf("%s %d", &name, &age) 
 fmt.Printf("Name: %s\nAge: %d", name, age)
}

Ekrane bus išvedamas tekstas su papildomai nurodytu formatu %s(tekstas), %d (sveikas skaičius) kokio tipo reikšmės yra naudojamos įvesčiai:

Enter your name and age:
Maria 27
Name: Maria
Age: 27

Pagrindinės formatų žymės:

 • integer %d
 • float %g
 • string %s
 • bool %t
  Pavyzdys su formatu naudojant kelis parametrus %g ir %t:
package main
import "fmt"

func main() {
 var temperature float32
 var sunny bool

 // nuskaitomas float tipas
 fmt.Println("Enter the current temperature:")
 fmt.Scanf("%g", &temperature)

 // nuskaitomas bool tipas
 fmt.Println("Is the day sunny?")
 fmt.Scanf("%t", &sunny)
 fmt.Printf("Current temperature: %g\nIs the day Sunny? %t", temperature, sunny)
}

Ekrane bus išvestas tekstas:

Enter the current temperature:
31.2
Is the day sunny?
true
Current temperature: 31.2
Is the day Sunny? true
Comments
 • Latest
 • Oldest
 • Hottest
Powered by Waline v2.15.8