Grafinė vartotojo sąsaja

M.Gžegoževskis ... 2021-10-01 Java
 • Programavimas
 • Java
About 8 min

Darbui su grafine sąsaja programavimo kalba Java (opens new window) yra jau tapę klasika, kadangi nenuostabu, kad Web technologijos sparčiai auga ir palaiko tiek internetines aplikacijas, desktop PC, mobiliasiems prietaisams ir kitoms platformoms.Be abejo yra likusių senų projektų ar integruotų prietaisų, kur naršyklė nėra įdiegta tuo atveju grafinės sąsajos bibliotekos gali praversti ir būti, kuriama programinė įranga. Sąrašas pagrindinių grafikos bibliotekų:

 • Abstract Window Toolkit (AWT): Oracle. Pagrindiniai elemetai skirti klaviatūros ir pelės įvykiams naudoti, pagrindinių komponentų skaičius yra labai mažas apie 13.

 • Standard Window Toolkit (SWT): IBM. Individualus projektas pagrinde suderinamas su Eclipse programinę įranga. Spartus ir daug komponentų turintis įrankis.

 • Swing: Oracle. Papildinys AWT bibliotekos atnaujinti kai kurie elementai pridėtą daugiau komponentų.

 • JavaFX: Oracle (new).Oracle kompanija paleido vadžias dėl šios bibliotekos ir perdavė naujiems iniciatoriams, kurie perėmė visą darbą tai Gluon karkasas skirtas, kurti tiek mobilioms, desktop ar kitoms aplikacijoms, dali iš paslaugų yra apmokestinta.

 • Android (Google-Jetbrains) - grafinė sąsajos modeliavimo, testavimo, kūrimo įrankis pritaikytas kurti mobiliasias programėles: televizoriams, telefonams, planšetėms, išmaniesiems laikrodžiams, mobiliems telefonams ir kitiems prietaisams.

  Java AWT (Abstract Window Toolkit)

  The Abstract Window Toolkit (AWT) - tai Java (opens new window) platformos įrankis skirtas kurti nepriklausomą nuo operacinės sistemos grafinę vartotojo sąsają. Naudojantis specialiu grafinių elementų modeliavmo įrankiu paprastai ir greitai galima sukurti grafinę vartotojo sąsają skirtą Java (opens new window) programoms rašyti. Papildomai buvo praplėstas Java (opens new window) AWT ir sukurtas Swing papildantys naujas valdikliais/komponentais (žr. 3.1 pav.): Mygtukais, lentelėmis ir kt. Taip pat Swing buvo sukurtas tam, kad būtų pritaikytas konkrečiai operacinei sistemai ir kad atrodytų kuo panašesnis į naudojamos operacinės sistemos komponentus. Taip pat paliekant teisę pasirinkti norimą atvaizdavimą pvz: Linux operacinės sistemos grafinė sąsaja būtų naudojama Windows OS (opens new window) ar MAC OSX ir pan.

  3.1 pav. Grafinis redaktorius Java (opens new window) AWT ir SWING komponentai

  Kaip sukurti paprasčiausią mygtuko paspaudimo veiksmą yra pateikta schema (žr. 3.2 pav.) ir programinis kodas.

  3.2 pav. Mygtuko įvykio aprašymas programiškai naudojant Java (opens new window) AWT biblioteką

  Button button = new Button("Button");
  // Aprašome įvyki, kurį vėliau galėsime naudoti.
  ActionListener actionListenerMygtukasPaspaustas = new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      System.out.println("Mygtukas paspaustas");
  };
  button.addActionListener(actionListenerMygtukasPaspaustas);
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

Java SWT (Standard Widget Toolkit)

The Standard Widget Toolkit (SWT) - grafinis redaktorius skirtas kurti grafinę sąsają Java (opens new window) platformai. Šis įrankis buvo kuriamas IBM kompanijos vėliau perduotas Eclipse grupei kartu suderinamu su Eclipse IDE programavimo aplinka. Tai viena iš alternatyvų AWT ir Swing Java (opens new window) GUI įrankiams siūlomiems Sun Microsystems kompanijos pagal nutylėjimą Java (opens new window) SE platformos biblioteka. Lyginant GUI įrankius žemam lygmenynje SWT su AWT, SWT yra parašytas su Java (opens new window) programavimo kalba. Atvaizduoti grafinius elementus SWT naudoja JNI (Java (opens new window) Native Interface) pasiekti operacinės sistemos elementus, panašiai kaip programos rašomos taikant tos operacinės sistemos specifiniu API (opens new window). Taip pat prie SWT yra siūlomas papildomų elementų rinkinys JFace, kuris palengvina kūrimą grafinės sąsajos naudojant SWT. Kūrimo įrankiai esantys SWT yra kurti atsižvelgiant į AWT ir Swing trūkumus ir privalumus. SWT yra sukurtas kuris turi tiek AWT ir Swing privalumus vienoje vietoje bei ištaisytos spragos, kurios buvo šiose grafinės sąsajos įrankiuose. Graifinis redaktorius yra pateikiamas 3.2 paveikslėlyje.

3.2 pav. Grafinis SWT redaktorius Eclipse IDE aplinkoje

Java FX

Java (opens new window) FX tai Oracle priežiūroje buvęs projektas ir nuo Java JDK (opens new window) 1.7 buvo kaip sudedamoji Java (opens new window) SDK SE platformos dalis. Laikui bėgant atsiradus naujom technologijoms kaip HTML5 Java (opens new window) FX sumažėjo populiarumas. Bet tai nereiškia jog neliko sričių kur Java (opens new window) FX būtų naudojamas, kuriant programinę įrangą kompiuteriams. Taip pat nuo JAVA JDK (opens new window) 11 versijos JAVA (opens new window) FX išimtas iš JAVA (opens new window) SE taigi reikia papildomai jį konfigūruoti. Taip pat šį grafinį redaktorių perėmė kita kompanija GLUON (opens new window), kuri dabar pagrindinė siūlanti komercinius įrankius rašyti JAVA (opens new window) FX aplikacijas: Desktop, mobilias aplikacijas ir kt. Turintiems naujesnes JAVA JDK (opens new window) versijas ar naudojantiems modernias programavimo aplinkas rekomenduojama perskaityti šią informaciją: https://openjfx.io/openjfx-docs/#introduction (opens new window)

Grafinis redaktorius "Scene builder" naudoja FXML formatą arba aprašoma tiesiogiai naudojant įprastas Java (opens new window) klases. Stiliams valdyti yra sukurtas atskiras formatas panašus į įprastinį css tipo failą esantį standartą Web pasaulyje tai -fx-css skirtas uždėti elementų: mygtukų, tekstinių laukų, tab'ų stilių. Šio redaktoriaus grafinį dizainerį galite pamatyti 3.3 paveikslėlyje.

3.3 pav. Java (opens new window) FX Scene builder langas

Java (opens new window) FX privalumas turint stilių dokumentus kaip ir internetinių svetainių kūrimas ypatingai grafinei sąsajai valdyti yra paprasta. Programiškai nėra sunku aprašyti, kad vos vienu mygtuko paspaudimu būtų pakeista tema/stilius (žr. 3.4 pav.).

3.4 pav. kairėje pusėje originalus vaizdas, dešinėje pusėje pakeistas stilius.

Žemiau pateikiamas Java (opens new window) FX projekto pavyzdys keičiantis stilių:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.text.*?>
<?import javafx.scene.chart.*?>
<?import javafx.scene.shape.*?>
<?import javafx.scene.image.*?>
<?import javafx.scene.canvas.*?>
<?import java.lang.*?>
<?import java.util.*?>
<?import javafx.scene.*?>
<?import javafx.scene.control.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>

<AnchorPane id="AnchorPane" fx:id="langas" minHeight="517.0" minWidth="800.0" prefHeight="517.0" prefWidth="800.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="javafxapplication1.FXMLDocumentController">
  <children>
   <Canvas fx:id="canvas" height="238.0" layoutX="18.0" layoutY="250.0" style="-fx-background-color: red;" width="576.0" AnchorPane.bottomAnchor="29.0" AnchorPane.leftAnchor="18.0" AnchorPane.rightAnchor="206.0" AnchorPane.topAnchor="250.0" />
   <TitledPane animated="false" layoutX="1131.0" layoutY="8.0" prefHeight="148.0" prefWidth="202.0" text="Color" AnchorPane.rightAnchor="0.0" AnchorPane.topAnchor="0.0">
    <content>
     <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="0.0" prefWidth="200.0">
        <children>
         <ColorPicker fx:id="spalva" layoutX="14.0" layoutY="14.0" prefHeight="43.0" prefWidth="170.0" />
         <Rectangle fx:id="daugiakampis" arcHeight="5.0" arcWidth="5.0" fill="DODGERBLUE" height="32.0" layoutX="14.0" layoutY="67.0" stroke="BLACK" strokeType="INSIDE" width="169.0" />
        </children>
      </AnchorPane>
    </content>
   </TitledPane>
   <TitledPane animated="false" layoutX="598.0" layoutY="148.0" prefHeight="159.0" prefWidth="202.0" text="Choose style" AnchorPane.rightAnchor="0.0">
    <content>
     <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="74.0" prefWidth="200.0">
        <children>
         <ComboBox fx:id="stilius" layoutX="14.0" layoutY="24.0" prefHeight="38.0" prefWidth="168.0" promptText="Pasirinkite stilių" />
          <Label fx:id="label" layoutX="14.0" layoutY="75.0" minHeight="16" minWidth="69" prefHeight="17.0" prefWidth="166.0" />
        </children>
      </AnchorPane>
    </content>
   </TitledPane>
   <TitledPane animated="false" layoutX="598.0" layoutY="307.0" text="PieChart" AnchorPane.rightAnchor="0.0">
    <content>
     <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="180.0" prefWidth="200.0">
        <children>
          <Button fx:id="button" layoutX="13.0" layoutY="99.0" onAction="#handleButtonAction" prefHeight="67.0" prefWidth="173.0" text="Add to Piechart" />
         <TextField fx:id="valuePieChart" layoutX="100.0" layoutY="22.0" prefHeight="25.0" prefWidth="93.0" text="5" AnchorPane.leftAnchor="109.6" AnchorPane.rightAnchor="0.0" />
         <Text layoutX="14.0" layoutY="39.0" strokeType="OUTSIDE" strokeWidth="0.0" text="Reikšmė" />
         <Text layoutX="15.0" layoutY="79.0" strokeType="OUTSIDE" strokeWidth="0.0" text="Pavadinimas" />
         <TextField fx:id="namePiechart" layoutX="100.0" layoutY="62.0" prefHeight="25.0" prefWidth="92.0" text="Hello" AnchorPane.leftAnchor="100.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0" />
        </children>
      </AnchorPane>
    </content>
   </TitledPane>
   <PieChart fx:id="diagrama" layoutX="18.0" layoutY="14.0" prefHeight="287.0" prefWidth="568.0" AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.topAnchor="0.0" />
   <Separator layoutX="582.0" orientation="VERTICAL" prefHeight="517.0" prefWidth="0.0" style="-fx-background-color: ;" AnchorPane.bottomAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="212.0" AnchorPane.topAnchor="0.0" />
  </children>
</AnchorPane>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javafxapplication1;

import java.awt.MouseInfo;
import java.awt.Point;
import java.net.URL;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;
import java.util.ResourceBundle;
import javafx.animation.PathTransition;
import javafx.animation.Timeline;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventType;

import javafx.fxml.Initializable;

import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;

import javafx.scene.effect.DropShadow;

import javafx.scene.input.MouseEvent;
import javafx.scene.paint.Color;

import javax.swing.JOptionPane;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.chart.PieChart;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.ColorPicker;
import javafx.scene.control.ComboBox;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.input.KeyEvent;
import javafx.scene.layout.AnchorPane;
import javafx.scene.shape.CubicCurveTo;
import javafx.scene.shape.HLineTo;
import javafx.scene.shape.LineTo;
import javafx.scene.shape.MoveTo;
import javafx.scene.shape.Path;
import javafx.scene.shape.Rectangle;
import javafx.scene.shape.VLineTo;
import javafx.util.Duration;

/**
 *
 * @author Marius
 */
public class FXMLDocumentController implements Initializable {

  private GraphicsContext gc;

  private static int countPoints = 0;

  ObservableList<PieChart.Data> pieChartData
      = FXCollections.observableArrayList(
          new PieChart.Data("Grapefruit", 13),
          new PieChart.Data("Oranges", 25),
          new PieChart.Data("Plums", 10),
          new PieChart.Data("Pears", 22),
          new PieChart.Data("Apples", 30));

  @FXML
  private AnchorPane langas;
  
  @FXML
  private Button button;

  @FXML
  private Canvas canvas;

  @FXML
  private Rectangle daugiakampis;

  @FXML
  private PieChart diagrama;

  @FXML
  private TextField valuePieChart;

  @FXML
  private ColorPicker spalva;

  @FXML
  private TextField namePiechart;

  @FXML
  private ComboBox<String> stilius;

  @FXML
  private Label label;

  @FXML
  private void handleButtonAction(ActionEvent event) {

    final Rectangle rectPath = new Rectangle(0, 0, 40, 40);
    rectPath.setArcHeight(10);
    rectPath.setArcWidth(10);
    rectPath.setFill(Color.ORANGE);

    gc = canvas.getGraphicsContext2D();
    gc.setFill(Color.LIME);
    gc.fillRect(rectPath.getX(), rectPath.getY(), rectPath.getWidth(), rectPath.getHeight());

    Path path = new Path();

    path.getElements().add(new MoveTo(560.0f, 0.0f));
    path.getElements().add(new LineTo(100.0f, 100.0f));

    PathTransition pathTransition = new PathTransition();
    pathTransition.setDuration(Duration.millis(3000));
    pathTransition.setPath(path);
    pathTransition.setNode(canvas);
    pathTransition.setOrientation(PathTransition.OrientationType.ORTHOGONAL_TO_TANGENT);
    pathTransition.setCycleCount(Timeline.INDEFINITE);
    pathTransition.setAutoReverse(true);
    pathTransition.play();

    pieChartData.add(new PieChart.Data(namePiechart.getText(), Double.parseDouble(valuePieChart.getText())));

    diagrama.setData(pieChartData);

    System.out.println("You clicked me!");
    label.setText("Hello World!");
  }
  @Override
  public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {

    spalva.setOnAction(e->{
      daugiakampis.setFill(spalva.getValue());
    });
   
    stilius.getItems().removeAll(stilius.getItems());
    stilius.getItems().addAll("Option A", "Option B", "Option C");
    stilius.getSelectionModel().select("Option B"); 
  }

}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javafxapplication1;

import com.sun.webkit.dom.EventImpl;
import javafx.application.Application;
import javafx.event.Event;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.input.KeyEvent;
import javafx.stage.Stage;
import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author Marius
 */
public class JavaFXApplication1 extends Application {
  
  // Išorinis stilius css dokumente
  private String theme1Url = getClass().getResource("theme1.css").toExternalForm();
  private String theme2Url = getClass().getResource("theme2.css").toExternalForm();
  
  @Override
  public void start(Stage stage) throws Exception {
    
   Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("FXMLDocument.fxml"));

    Scene scene = new Scene(root);
    
    final EventHandler keyF1 = new EventHandler<KeyEvent>() {
      @Override
      public void handle(KeyEvent event) {
        
        if(event.getCode() == KeyCode.F1)
        {
         // JOptionPane.showMessageDialog(null, "F1 klavisas paspaustas");
            scene.getStylesheets().remove(theme2Url);
           scene.getStylesheets().add(theme1Url);    
        }
        else if(event.getCode() == KeyCode.F2){
          scene.getStylesheets().remove(theme1Url);
          scene.getStylesheets().add(theme2Url);    
        }//throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
      }
    };
    
    scene.setOnKeyPressed(keyF1);
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
  
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
 theme1.css stiliaus failo turinys

.root{
  -fx-font-size: 12pt;
  -fx-font-family: "Tahoma";
  -fx-base: red;
  -fx-background: #90a4ae;
  -fx-focus-color: white;
}

.button {
  -fx-background-color: slateblue; 
  -fx-text-fill: white;
  -fx-border-radius: 5;
}
.separator{
  -fx-background-color: red;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 theme2.css stiliaus failo turinys
.root{
  -fx-font-size: 12pt;
  -fx-font-family: "Courier New";
  -fx-base: #388e3c;
  -fx-background: #8d6e63;
}

.buttonStyle {
  -fx-text-fill: red;
  -fx-background-color: lightcyan;
  -fx-border-color: green;
  -fx-border-radius: 5;
}
.separator{
  -fx-background-color: #388e3c;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Last update: September 8, 2021 05:53
Contributors: Marius Gžegoževskis