Pirmasis Bug'o aptikimas

M.Gzegozevskis ... 2021-10-01 Testing
  • Selenium
  • Testavimas
Less than 1 minute

# Klaidos aptikimas arba kitaip žinomas BUG radimas 😄

Last update: September 20, 2021 06:35
Contributors: Marius Gžegoževskis