Dropdown elementų išrinkimas

M.Gzegozevskis ... 2021-10-01 Testing
  • Selenium
  • Testavimas
Less than 1 minute

Select klasė yra iš Selenium WebDriver įrankio pagal nutylėjimą. Taigi naudojantis šia klase labai patogu dirbti su dropdown elementų išrinkimu. Pradžioje kaip ir įprastą panaudojame selektorių/lokatorių iš selenium ir perduodame parametrą nuskaitytą Webelementą Select klasės konstruktoriui.

WebElement customDropDown = driver.findElement(By.id("countriesDropdown")); 
Select dropdown = new Select(customDropDown);
1
2

Toliau reikia pasirinkti tinkamą metodą pagal poreikį kaip išrinksime elementus iš Dropdown:

  1. selectByIndex – Pasirinkti pagal indeksą, kur pirmas elementas prasideda nuo 0.
dropdown.selectByIndex(5);
1
  1. selectByValue - Pasirinkti pagal reikšmę, kur pagrindinis webelemento atributas yra 'value'.
dropdown.selectByValue("Testavimas su Selenium");
1
  1. selectByVisibleText - Pasirinkti pagal matomą tekstą, kuris yra matomas.
dropdown.selectByVisibleText("Testavimas su Cucumber");
1
Last update: September 20, 2021 06:35
Contributors: Marius Gžegoževskis