Skip to main content

Funkcijos

M.Gzegozevskis...About 1 minGo programavimo kalbaGo

Funkcijos

Go programavimo kalboje funkcija yra aprašoma naudojant raktažodį func. Funkcijos aprašymas atrodo taip:

func funkcijos_vardas(Parametru-sarasas)(Grąžinama_reikšmė){
  // funkcijos kūnas
}

Pavyzdys 1. nauodjant funkciją:

package main
import "fmt"
 
// area() is used to find the
// area of the rectangle
// area() function two parameters,
// i.e, length and width
func area(length, width int)int{
   
  Ar := length * width
  return Ar
}
 
// Main function
func main() {
  
  // Display the area of the rectangle
  // with method calling
  fmt.Printf("Area of rectangle is : %d", area(12, 10))
}

Ekrane bus atvaizduotas rezultatas:

Area of rectangle is : 120

Pavyzdys 2. Funkcijos aprašymas su parametrais:

package main
 
import "fmt"
 
// function which swap values
func swap(a, b int)int{
 
  var o int
  o= a
  a=b
  b=o
  
  return o
}
 
// Main function
func main() {
 var p int = 10
 var q int = 20
 fmt.Printf("p = %d and q = %d", p, q)
 
 // call by values
 swap(p, q)
  fmt.Printf("\np = %d and q = %d",p, q)
}

Ekranas bus atvaizduotas rezultatas:

p = 10 and q = 20
p = 10 and q = 20

Pavyzdys 3. Funkcijos aprašymas su parametrais kai norime pakeisti perduodamą reikšmę kaip adresą:

package main
 
import "fmt"
 
// function which swap values
func swap(a, b *int)int{
  var o int
  o = *a
  *a = *b
  *b = o
   
  return o
}
 
// Main function
func main() {
 
 var p int = 10
 var q int = 20
 fmt.Printf("p = %d and q = %d", p, q)
 
 // call by reference
 swap(&p, &q)
  fmt.Printf("\np = %d and q = %d",p, q)
}

Ekranas bus atvaizduotas rezultatas:

p = 10 and q = 20
p = 10 and q = 20
Comments
 • Latest
 • Oldest
 • Hottest
Powered by Waline v2.15.8