• Yesterday Once More!
 • 2021

  • 12/1 Domeno registravimas
  • 12/1 Publikavimas internete
  • 12/1 Programinės įrangos diegimas
  • 10/1 Pirmasis Bug'o aptikimas
  • 10/1 CAPTCHA testų apėjimas
  • 10/1 Dropdown elementų išrinkimas
  • 10/1 Iframe elemenentų valdymas
  • 10/1 Login patikra
  • 10/1 Selenium IDE išbandom
  • 10/1 Android OS
  • 10/1 Anotacija ir Javadocs
  • 10/1 Projektavimo šablonai
  • 10/1 Objektų elgsenos šablonai
  • 10/1 Grafinė vartotojo sąsaja
  • 10/1 Exception Handling
  • 10/1 Įvadas
  • 10/1 Testavimas JUnit
  • 10/1 Kolekcijų karkasas
  • 10/1 Objektų kūrimo šablonai
  • 10/1 Lambda išraiškos
  • 10/1 Kotlin JVM kalba
  • 10/1 Parametrizuoti tipai
  • 10/1 Įvadas
  • 10/1 Duomenys iš Rest API
  • 10/1 Reguliariosios išraiškos
  • 10/1 Projektų kūrimo įrankiai
  • 10/1 Spring Boot karkasas
  • 10/1 Struktūriniai šablonai
  • 10/1 Static ir Final
  • 10/1 Javascript įvykių valdymas
  • 10/1 Įrankių paruošimas darbui
  • 10/1 Vienetų testai JUnit
  • 10/1 Naršyklės valdymas
  • 10/1 Pirmasis Bug'o aptikimas
  • 10/1 Puslapio užkrovimo strategija
  • 10/1 CAPTCHA testų apėjimas
  • 10/1 Iframe elemenentų valdymas
  • 10/1 Dropdown elementų išrinkimas
  • 10/1 Selenium IDE išbandom
  • 10/1 Įvadas
  • 10/1 Login patikra
  • 10/1 Web elementų išrinkimas
  • 10/1 Selenium įvadas
  • 10/1 Atgalinio ryšio testai
  • 10/1 Užlaikymo būdai (Waits)
  • 9/7 Tikslas
 • 2020

  • 1/1 Veiksmų kartojimas (Ciklas)
  • 1/1 Duomenų tipai
  • 1/1 Funkcijos
  • 1/1 Operatoriai
  • 1/1 C++ klasės
  • 1/1 Įvadas
  • 1/1 Sąlygos sakiniai